Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
La Maison - Thịt Ngon Quốc Tế - Trần Nhân Tôn
58 Trần Nhân Tôn, P. 2, Quận 10, TP. HCM
150,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
16 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0