Laha Coffee - Trà Sữa - 73 Nơ Trang Long
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Laha Coffee - Trà Sữa - 73 Nơ Trang Long

73 Nơ Trang Long, P. 11, Bình Thạnh, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 34,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0