Laundry Funny - Tiệm Giặt Ủi Vui Vẻ - Phạm Ngũ Lão
Giặt ủi -Chi nhánh
Laundry Funny - Tiệm Giặt Ủi Vui Vẻ - Phạm Ngũ Lão
283/2A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
9,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
9,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0