Lavida Coffee And Tea - Thống Nhất
Café/Dessert -Chi nhánh

Lavida Coffee And Tea - Thống Nhất

179 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:00
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0