Mellow Creperie Cafe (Le Cottage Cũ)
Nhà hàng, Café/Dessert
Mellow Creperie Cafe (Le Cottage Cũ)
51A Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 119,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0