The Organic Juice - Légumes
Café/Dessert

The Organic Juice - Légumes

40 Nguyễn Cừ, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:50 - 21:45
39,000 - 85,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0