Little Chair Coffee - Huỳnh Văn Bánh
Café/Dessert -Chi nhánh
Little Chair Coffee - Huỳnh Văn Bánh
465 Huỳnh Văn Bánh, P. 13, Phú Nhuận, TP. HCM
08:00 - 23:00
25,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0