Lobster Bay - Nhà Hàng Hải Sản Kiểu Mỹ - Nguyễn Tri Phương
Nhà hàng -Chi nhánh

Lobster Bay - Nhà Hàng Hải Sản Kiểu Mỹ - Nguyễn Tri Phương

484 Nguyễn Tri Phương, P. 9, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0