The Loft - Restaurant & Cafe - Lý Tự Trọng
Café/Dessert -Chi nhánh

The Loft - Restaurant & Cafe - Lý Tự Trọng

Tầng 1, Chung Cứ 26 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0