The Loft - Restaurant & Cafe - Pasteur
Café/Dessert -Chi nhánh

The Loft - Restaurant & Cafe - Pasteur

Tầng 2, Tầng 2, 95 Pasteur (Chung Cư Cũ), Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 18:30
40,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0