Lotteria - Bình Phú
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Bình Phú
211 - 213 Bình Phú, P. 11, Quận 6, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 110,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0