Lotteria - Dương Bá Trạc
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Dương Bá Trạc
111 Dương Bá Trạc, Quận 8, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:00
30,000 - 88,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0