Lotteria - Lê Bình
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Lê Bình
160 Lê Bình, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 110,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0