Lotteria - Lotte Mart Lê Đại Hành
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Lotte Mart Lê Đại Hành
Lotte Mart Lê Đại Hành, 968 Đường 3 Tháng 2, P. 15, Quận 11, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 88,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0