Lotteria - Lý Chính Thắng
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Lý Chính Thắng
250 Lý Chính Thắng, P. 9, Quận 3, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 80,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0