Lotteria - Nguyễn Tất Thành
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Nguyễn Tất Thành
296/1 Nguyễn Tất Thành, P. 13, Quận 4, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0