Lu's Coffee - Phạm Hùng
Café/Dessert
Lu's Coffee - Phạm Hùng
229B Phạm Hùng, P. 4, Quận 8, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0