Lưu Gia Cafe - Cafe Trứng
Café/Dessert

Lưu Gia Cafe - Cafe Trứng

8 Hoa Cúc, Phú Nhuận, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
12,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0