Made In Saigon Cafe - Cách Mạng Tháng 8
Café/Dessert -Chi nhánh

Made In Saigon Cafe - Cách Mạng Tháng 8

Tầng Trệt, Tầng Trệt, 612 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP. HCM
09:30 - 23:30
50,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0