Magnolia Kitchen & Cafe
Nhà hàng, Café/Dessert
Magnolia Kitchen & Cafe
190 - 192 Đề Thám, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
25,000 - 105,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0