Magnolia Kitchen & Cafe
Nhà hàng, Café/Dessert
Magnolia Kitchen & Cafe
190 - 192 Đề Thám, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
08:00 - 22:00
25,000 - 105,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0