Mai Phai - Gà Lên Mâm
Quán ăn
Mai Phai - Gà Lên Mâm
Hẻm 125 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, District 1, TP. HCM
07:30 - 23:30
100,000 - 330,000
Phí giao hàng
5,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0