Mai Phai - Gà Lên Mâm
Món Việt
Mai Phai - Gà Lên Mâm
Hẻm 125 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 23:30
100,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0