Mangonada - Nước Trái Cây Mexico
Café/Dessert
Mangonada - Nước Trái Cây Mexico
38 Lê Thị Riêng, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 23:00
59,000 - 79,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0