Margherita - Pizza - Mì Ý - Mexican - Bếp Đám Mây Hoàng Sa
Quán ăn

Margherita - Pizza - Mì Ý - Mexican - Bếp Đám Mây Hoàng Sa

947 Hoàng Sa, P. 11, Quận 3, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0