Marukame Udon - Đường 3 Tháng 2
Nhà hàng -Chi nhánh
Marukame Udon - Đường 3 Tháng 2
300 Đường 3 Tháng 2, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
50,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0