Mây Cafe - Trần Quốc Thảo
Café/Dessert
Mây Cafe - Trần Quốc Thảo
120/4A Trần Quôc Thảo, P. 7, Quận 3, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
30,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0