McDonald's - Bưu Điện Thành Phố
Nhà hàng, Café/Dessert -Chi nhánh
McDonald's - Bưu Điện Thành Phố
2 Công Xã Paris, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
50,000 - 200,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0