McDonald's - Đa Kao
Nhà hàng -Chi nhánh
McDonald's - Đa Kao
2 - 6 Bis Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. HCM
06:30 - 23:00
50,000 - 200,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0