McDonald's - Nguyễn Huệ
Nhà hàng, Café/Dessert -Chi nhánh
McDonald's - Nguyễn Huệ
123 - 125 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
00:00 - 23:55
25,000 - 80,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0