Shop/Cửa hàng
Meat World - Thịt Tươi Sống Nhập Khẩu - Trần Khắc Chân
60-62 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0