Medicare - AEON Mall Bình Tân
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Medicare - AEON Mall Bình Tân
Tầng 1, Aeon Mall Bình Tân, 1 Đường Số 17A, P. Bình Trị Đông, Binh Tan District, TP. HCM
30,000 - 200,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0