Meet Fresh - Ngô Đức Kế
Café/Dessert -Chi nhánh
Meet Fresh - Ngô Đức Kế
48 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
45,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0