Meet Fresh - Aeon Mall Tân Phú
Café/Dessert -Chi nhánh
Meet Fresh - Aeon Mall Tân Phú
Tầng Trệt, RGD - 3 Tầng Trệt Aeon Mall Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 21:30
45,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0