Meet Fresh - The Garden Mall
Café/Dessert -Chi nhánh
Meet Fresh - The Garden Mall
Kios 1.8A The Garden Mall, 190 Hồng Bàng, P. 15, Quận 5, TP. HCM
10:00 - 22:00
45,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
9,800đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
9,800đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0