Meet Fresh - The Garden Mall
Café/Dessert -Chi nhánh

Meet Fresh - The Garden Mall

Kios 1.8A The Garden Mall, 190 Hồng Bàng, P. 15, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
45,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0