MeLyFood - Cơm Niêu & Cua Singapore - Nguyễn Tri Phương
Quán ăn -Chi nhánh
MeLyFood - Cơm Niêu & Cua Singapore - Nguyễn Tri Phương
186 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
25,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0