Melyfood - Kim Chi Hàn Quốc - Shop Online
Shop/Cửa hàng
Melyfood - Kim Chi Hàn Quốc - Shop Online
280/3/31 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 280,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0