Merci RES - Cháo Ếch Singapore - Phạm Viết Chánh
Quán ăn -Chi nhánh
Merci RES - Cháo Ếch Singapore - Phạm Viết Chánh
15 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
12,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0