Mì Quảng Thu Bồn - Nguyễn Trọng Tuyển
Quán ăn
Mì Quảng Thu Bồn - Nguyễn Trọng Tuyển
182/1 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
25,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0