Mì Vịt Tiềm Thuận Hiếu - Hoàng Diệu
Quán ăn

Mì Vịt Tiềm Thuận Hiếu - Hoàng Diệu

3 Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0