Mì Xào Mẹ Lê - Shop Online
Shop Online
Mì Xào Mẹ Lê - Shop Online
36/24D Sư Vạn Hạnh, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
25,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0