Microwave - Trà Sữa - Hoàng Sa
Café/Dessert -Chi nhánh

Microwave - Trà Sữa - Hoàng Sa

817 Hoàng Sa, P. 9, Quận 3, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
17,000 - 38,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0