Midori Cake - Shop Online
Shop Online
Midori Cake - Shop Online
59/24/2 Tân Hòa Đông, P. 14, Quận 6, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:30
29,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0