Miền Đồng Thảo Cafe
Café/Dessert -Chi nhánh

Miền Đồng Thảo Cafe

221A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0