Miko - Hotdog & Tokbokki - Shop Online
Shop Online
Miko - Hotdog & Tokbokki - Shop Online
588/37/6/2A Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0