Milano Coffee - Cà Phê Đóng Chai - Sơn Kỳ
Café/Dessert

Milano Coffee - Cà Phê Đóng Chai - Sơn Kỳ

20 Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
130,000 - 170,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0