Mimosa Milk Tea House - Đồng Đen
Café/Dessert -Chi nhánh
Mimosa Milk Tea House - Đồng Đen
125 Đồng Đen, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
07:30 - 22:30
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0