Minamoto - Japanese Curry
Quán ăn

Minamoto - Japanese Curry

17 Hưng Gia 4, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
50,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0