Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S115 Hưng Gia

Lô R2-01 (R23) Hưng Gia 2, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 23:59
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0