Miss Đác - Chè Không Ngọt
Café/Dessert
Miss Đác - Chè Không Ngọt
115 Phùng Văn Cung, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0