Miutea - Nguyễn Khoái
Café/Dessert
Miutea - Nguyễn Khoái
10 Nguyễn Khoái, Quận 4, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 26,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0