Miyama - Modern Tokyo Restaurant Cafe - Saigon Centre
Café/Dessert -Chi nhánh

Miyama - Modern Tokyo Restaurant Cafe - Saigon Centre

Tầng 3, L3 - 01, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 400,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0